PrihlasovaniePrihlasovanie na OBLASTNÚ  VÝSTAVU je možné len ONLINE: www.dogshow.sk


Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky.

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a pod.) nie sú akceptované! Platí pre všetky triedy. Storno prihlášky nie je možné!