PrihlasovaniePrihlasovanie na OBLASTNÚ  VÝSTAVU je možné len ONLINE: www.dogshow.sk


Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky.

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu.