Platby

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky.
Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Platby na poštovú adresu nie sú akceptované! Termín uzávierky je 30.08.2017.

Výstavný poplatok je nutné uhradiť do 24 hodín po prihlásení. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 10-tich dňoch vymazané. Storno prihlášky nie je možné!

Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu.

POPLATKY:

Za prvého psa vrátane katalógu 18 eur

Za druhého a každého ďalšieho psa 15 eur

Mladší dorast, dorast, veterán  12 eur

Súťaže /pár psov, chovateľská skupina/ 9 eur

Junior Handling - nastupuje dieťa so psom posúdeným na tejto výstave 5 €

Do súťaží najkrajšia chovateľská skupina a najkrajší pár sa bude možné prihlásiť aj na mieste

BANKOVÉ SPOJENIE 

Názov účtu: Kynológia Žilina
Karpatská 3106/1, 010 08 Žilina

č.účtu: 2600998985 / 8330

IBAN CODE: SK6783300000002600998985

SWIFT CODE / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky:
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy 30.08.2017, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu. Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu.