Platby

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky.
Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Platby na poštovú adresu nie sú akceptované! Termín uzávierky je .

Výstavný poplatok je nutné uhradiť do 24 hodín po prihlásení. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 10-tich dňoch vymazané. Storno prihlášky nie je možné!

Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu.


Poplatky OBLASTNÁ VÝSTAVA:

uzávierka 09.09.2019

- Za prvého psa vrátane katalógu 20 eur

- Za druhého a každého ďalšieho psa 17 eur

- Mladší dorast, dorast, veterán  15 eur

- Súťaže Dieťa a pes, Junior Handling 7 eur

- Súťaže /pár psov, chovateľská skupina/ 9 eur


Do súťaží najkrajšia chovateľská skupina a najkrajší pár sa bude možné prihlásiť aj na mieste do 13 h vo výstavnej kancelárii

BANKOVÉ SPOJENIE 

Názov účtu: Kynológia Žilina
Karpatská 3106/1, 010 08 Žilina

č.účtu: 2600998985 / 8330

IBAN CODE: SK6783300000002600998985

SWIFT CODE / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky:
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy 09.09.2019, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu. Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu.