Špeciálna výstava farbiarov (CAC) pre plemená Bavorský a Hanoverský farbiar

pod záštitou SPZ s udeľovaním CAJC, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy, BOB pre plemená: Bavorský a Hanoverský farbiar


DÁTUM KONANIA: 08.09.2018

MIESTO KONANIA: Žilina - kúpalisko Stráňavy (N49.18155, E18.82851 )

ROZHODCA: František Homola / SK

UZÁVIERKA: 01.09.2018

Prihlasovanie ON LINE na - www.onlinedogshows.sk

VÝSTAVNÉ POPLATKY:

- Pes v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov 25 EUR

- Trieda mladší dorast, dorast a veterán 15 EUR

- Súťaže pár psov, chovateľská skupina 9 EUR


BANKOVÉ ÚDAJE:

Názov účtu: Kynológia Žilina

Sídlo: Karpatská 3106/1, 010 08 Žilina, Slovensko

Číslo účtu: č.účtu: 2600998985 / 8330

IBAN CODE: SK6783300000002600998985

SWIFT CODE / BIC: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol: nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online

Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

PRIHLÁŠKA:
Prihlasovanie online cez www.onlinedogshows.sk, resp. na adrese: Ing. Tomáš Hogh, Horná Trnovská 432/105, 01001 Žilina. Pre poštové prihlasovanie uzávierka 30.08.2018.

 Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Storno prihlášky nie je možné!

VETERINÁRNE PODMIENKY:

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.


TITULY:

CAJC - Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môže ho získať pes a suka v triede mladých ocenené známkou výborný 1

CAC - Čakateľstvo šampióna SR môže získať pes a suka v triede otvorenej, strednej a šampiónov ocenené známkou výborný 1

R. CAC - Čakateľstvo šampióna SR môže získať pes a suka v triede otvorenej, strednej a šampiónov ocenené známkou výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC.

Víťaz ŠV - Nastupujú psy a suky v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenené známkou výborný 1 CAC. Titul získa najlepší z nich

BOB Víťaz plemena - Nastupujú psy a suky, ktorým bol udelený titul CAJC, Víťaz ŠV a V1 z triedy veteránov. Titul získa najlepší z nich.

PROGRAM:

7.30 - 9.15 h      Príjem psov
9.30
h                  Otvorenie výstavy
9.40 - 12.00 h   
Posudzovanie v jednotlivých triedach a udeľovanie titulov

TRIEDY:

  • Trieda šteniat - od kompletného očkovania do 6 mesiacov
  • Trieda dorastu - vek v deň výstavy od 6 - 9 mesiacov
  • Trieda mladých - vek v deň výstavy od 9 - 18 mesiacov
  • Trieda stredná -  vek v deň výstavy od 15 - 24 mesiacov
  • Trieda otvorená - vek od 15 mesiacov bez ohľadu na skúšky a výstavné cenenie
  • Trieda pracovná - vek od 15 mesiacov musí byť doložené predpísaným pracovným certifikátom
  • Trieda šampiónov - vek od 15 mesiacov, ktoré už majú titul C.I.B., GCh, národný šampión členských štátov FCI (je potrebné dokladovať)
  • Trieda veteránov - vek nad 8 rokov

Sponzor Špeciálnej výstavy